Fitness

Jednorázový vstup – 3,90 €
Permanentky
Mesačná
11-15h
Mesačná Štvrť ročná Pol ročná Ročná
1 mesiac 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov
25 € 40 € 90 €  155 €  280 €
  Cena Zľava 1 vstup
Kredit 30 30 € 10 % 3,55 €
Kredit 60 60 € 15% 3.36 €
Kredit 100 100 € 20% 3.16 €

Solárium

1 minúta – 0,35 €

Stolný tenis

1 hodina Raketa Loptička
5 € 0,70 € 0,30 €

Individuálna hodina s trénerom – 12 €