Fitness

Jednorázový vstup – 6,50 €
Kredit na 10 x vstup – 50 €
Permanentky
Mesačná
11-15h
Mesačná Štvrť ročná Pol ročná Ročná
1 mesiac 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov
30,00 € 45,00 € 115,00 €  210,00 €  390 €

Cena individuálnej hodiny bude stanovená po dohode s trénerom.