Fitness

Jednorázový vstup – 4,50 €
Permanentky
Mesačná
11-15h
Mesačná Mesačná
+ Solárium
Štvrť ročná Pol ročná Ročná
1 mesiac 1 mesiac 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov
27.50 € 40.00 € 54.90 € 109.50 €  192.50 €  295 €
  Cena Zľava 1 vstup
Kredit 30 30 € 10 % 4.05 €
Kredit 60 60 € 15% 3.82 €
Kredit 100 100 € 20% 3.60 €

Solárium

1 minúta – 0,40 €

Cena individuálnej hodiny bude stanovená po dohode s trénerom.