Fitness

Jednorázový vstup – 5,00 €
Permanentky
Mesačná
11-15h
Mesačná Štvrť ročná Pol ročná Ročná
1 mesiac 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov
27,50 € 43,00 € 109,50 €  192,50 €  349 €
  Cena Zľava 1 vstup
Kredit 30 30 € 10 % 4.50 €
Kredit 60 60 € 15% 4.25 €
Kredit 100 100 € 20% 4.00 €

Solárium

1 minúta – 0,50 €

Cena individuálnej hodiny bude stanovená po dohode s trénerom.