Miky Vajas

  • zostavenie jedálneho lístka a tréningového plánu, príprava na súťaže, úprava stravy v predsúťažnom období
  • redukcia telesnej hmotnosti, formovanie postavy, naberanie svalovej hmoty, kondičného tréningy
  • vytváranie jedálničkov, výživové poradenstvo a získanie správnych stravovacích návykov