Fitness + Kardio

Jednorázový vstup – 6,50 €

Kredit na 10 x vstup – 50 €

Permanentky

Mesačná 11-15h Mesačná Štvrťročná Polročná Ročná
1 mesiac 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov 12 mesiacov
30,00 € 45,00 € 115,00 € 210,00 € 390,00 €

Cena individuálnej hodiny bude stanovená po dohode s trénerom.