Fitness + Kardio

Jednorázový vstup – 6,50 €

Kredit na 10 x vstup – 50 €

Permanentky

Mesačná 11-15hMesačnáŠtvrťročnáPolročnáRočná
1 mesiac1 mesiac3 mesiace6 mesiacov12 mesiacov
30,00 €45,00 €115,00 €210,00 €390,00 €

Cena individuálnej hodiny bude stanovená po dohode s trénerom.