Fitness + Kardio

Jednorázový vstup – 6,50 €

Kredit na 10 x vstup – 50 €

Permanentky

Mesačná 11-15h Mesačná Štvrťročná Polročná
1 mesiac 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov
30,00 € 45,00 € 115,00 € 210,00 €

Solárium

1 minúta – 0,50 €